Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256
v
v

Změny v rozvrhu Monday 15. 4.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.A SA SA SA SA SA SA SA SA SA
3.B SA SA SA SA SA SA
3.C SA SA SA SA SA SA SA SA SA
3.V SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hauptová Zora - -
Bohuňovská Simona - - .. .. - - .. - - .. .. - - - -
Brixová Jana - - .. .. .. .. .. .... - - - - - - -
Dřímal Radim - -
Hrouzková Lenka .. .. .. ....
Karpíšek Matěj .. .. .... - -
Koudelková Pavla .. .. .. .. .. ..
Kovářová Michaela - - .. .. - .. .. - - - - - - - -
Kršková Zuzana .. ..
Lipenský Martin - .. .. - ..
Lustyková Eva - .. .. .. ....
Marková Lada .. ..
Mlatečková Kamila .. .. .. .. .. - - ..
Pogodová Andrea .... .. .. .. - -
Tmějová Miloslava .. .. - -
Valach Jaroslav - - -
Vykydalová Veronika Šta Šta Šta Šta Šta Šta Šta
Zobač Petr .. .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
SB PZ Absc Absc
1.2 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
1.3 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
2.4 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
2.5 PZ PZ PZ PZ PZ PZ
2.O1 PZ PZ PZ PZ PZ PZ
2.O2 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
3.1 PZ PZ PZ PZ PZ PZ
Změny v rozvrzích učitelů
Bajerová Dita
6 odpadá OLT 1.C
8 odpadá OLT 1.A
9 odpadá OLT 1.B
Hauptová Zora
1 změna MAT 2.C (1BC)+
2 odpadá MAT 1.C
4. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Bohuňovská Simona
-1. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Brixová Jana
-1. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Budigová Jolana
7 odpadá LMC 3.C (1.po)
8 odpadá LMC 3.C (1.po)
9 odpadá LMC 3.C (1.po)
Dřímal Radim
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Hrouzková Lenka
3. les., 1. les., 4. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Karpíšek Matěj
6 odpadá OPV 1.A
8 odpadá OPV 1.B
1. les., 3. les., 5. les., 4. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Konůpková Kateřina
0 odpadá FYZ 3.V
Koudelková Pavla
2. les., 6. les., 3. les., 5. les., 4. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Kovářová Michaela
-1. - 13. les.Obecný pedagogický dohled
Kršková Zuzana
3 odpadá OŠI 3.B
7 odpadá OŠE 2.B
8 odpadá OŠE 2.B
9 odpadá OŠE 2.B
5. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Lipenský Martin
6 odpadá MAT 2.A
8 odpadá TĚV 1.C
9 odpadá TĚV 1.C
4. les., 3. les., 5. les., 1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Lustyková Eva
7 odpadá OŠN 3.V (2.po)
8 odpadá OŠN 3.V (2.po)
9 odpadá OŠN 3.V (2.po)
4. les., 1. les., 3. les., 5. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Marková Lada
5 odpadá ČJL 1.C
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Mlatečková Kamila
8. les., 2. les., 6. les., 5. les., 1. les., 3. les., 7. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Pogodová Andrea
2. les., 5. les., 3. les., 6. les., 1. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Štarhová Marie
-1 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
0 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
1 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
2 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
3 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
4 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
5 spojeno (Vyk PN) OŠN 4.B (2ošn) CHIR
Tmějová Miloslava
1 odpadá OŠI 3.V
7 odpadá OŠN 3.V (1.po)
8 odpadá OŠN 3.V (1.po)
9 odpadá OŠN 3.V (1.po)
3. les., 6. les., 4. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Valach Jaroslav
6 změna EKO 3.C (1BC)+
7 odpadá EKO 3.A
1. les., 3. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Zobač Petr
8 odpadá ZEH 2.A
2. les., 1. les., 3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Žáková Lenka
7 odpadá LMC 2.C (1.po)
8 odpadá LMC 2.C (1.po)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
1.B
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
1.C
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
2.A
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
2.B
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
2.C
-1. - 13. les. Obecná absence třídy
3.A
8. les., 6. les., 1. les., 4. - 5. les., 7. les., 3. les., 9. les., 2. les. Samostudium
3.B
3. les., 2. les., 5. - 6. les., 4. les., 1. les. Samostudium
3.C
6. les., 8. les., 5. les., 9. les., 3. les., 2. les., 7. les., 1. les., 4. les. Samostudium
3.V
1. les., 5. les., 4. les., 8. les., 3. les., 0. les., 2. les., 9. les., 6. - 7. les. Samostudium
4.B
-1 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
0 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
1 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
2 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
3 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
4 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
5 OŠN 2ošn CHIR spojí Šta (Vyk)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Dozor na chodbách:
Z. Kršková (7.30 - 10.30), L. Marková (10.30 - 12.25), A. Pogodová (7.30 - 10.30), M. Tmějová (7.30 - 10.30)