Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 6. 6.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.A OP OP OP OP OP OP OP
3.B OP OP OP OP OP OP OP
3.C OP OP OP OP OP OP OP
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bohuňovská Simona .. .. Šta Šta MaL MaL - .. ..
Chovanec Petr - - - - - - ..
Pogodová Andrea - .... .. .. Lus .. .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Brixová Jana
1 odpadá ČJL 3.C
3 přesun << ČJL 1.A 1.3 z 7.6. 1. hod
4 odpadá OBN 3.A
Budigová Jolana
7 odpadá LMC 3.C (2.po) zrušeno
8 odpadá LMC 3.C (2.po) zrušeno
9 odpadá LMC 3.C (2.po) zrušeno
Dřímal Radim
2 přesun << DĚJ 1.A 1.3 z 7.6. 2. hod
Hrouzková Lenka
-1 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
0 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
1 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
2 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
3 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
4 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
5 změna OŠN 4.B (oš2)+ zrušeno
Chovanec Petr
7 odpadá LMC 3.C (1.po) zrušeno
8 odpadá LMC 3.C (1.po) zrušeno
9 odpadá LMC 3.C (1.po) zrušeno
Kovářová Michaela
2 odpadá ANJ 3.C (1.po)
3 odpadá ANJ 3.B
Kršková Zuzana
1 odpadá INT 3.B
5 odpadá OŠN 3.B (1.po)
6 odpadá OŠN 3.B (1.po)
7 odpadá OŠN 3.B (1.po) zrušeno
8 odpadá OŠN 3.B (1.po) zrušeno
9 odpadá OŠN 3.B (1.po) zrušeno
Lipenský Martin
2 odpadá MAT 3.B
Lustyková Eva
-1 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
0 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
1 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
2 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
3 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
4 supl. (Pog PN) PSK 2.A 2.2 za odpadlou
4 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
5 odpadá OŠN 4.A (oš1) zrušeno
Marková Lada
2 odpadá ČJL 3.A
3 odpadá ANJ 3.A
5 supl. (Boh PN) ČJL 2.V 2.3 za odpadlou
6 supl. (Boh PN) ČJL 2.V 2.3 za odpadlou
8 navíc ČJL 1.B (1.bc) 1.1 za odpadlou
Mlatečková Kamila
2 odpadá ANJ 3.C (2.po)
Pavlík Libor
1 odpadá EKO 3.A
Pechancová Jana
-1 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
0 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
1 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
2 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
3 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
4 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
5 změna OŠN 4.A (oš3)+ zrušeno
Strnadová Irena
-1 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
0 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
1 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
2 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
3 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
4 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
5 změna OŠN 4.A (oš4)+ zrušeno
Štarhová Marie
3 supl. (Boh PN) RUJ 2.V (Ruj) 2.5 za odpadlou
4 supl. (Boh PN) RUJ 2.V (Ruj) 2.5 za odpadlou
Tmějová Miloslava
5 odpadá OŠN 3.B (2.po)
6 odpadá OŠN 3.B (2.po)
7 odpadá OŠN 3.B (2.po) zrušeno
8 odpadá OŠN 3.B (2.po) zrušeno
9 odpadá OŠN 3.B (2.po) zrušeno
Valach Jaroslav
3 odpadá EKO 3.C
4 odpadá MAT 3.C
Valdhansová Kroužilová Jana
0 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
1 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
2 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
3 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
4 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
5 odpadá KPR 4.C (A1) zrušeno
Vomáčka František
0 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
1 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
2 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
3 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
4 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
5 odpadá KPR 4.C (B1) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 DĚJ 1.3 přesun << Dří z 7.6. 2. hod
2 OŠE odpadá (Pog)
3 ČJL 1.3 přesun << BrJ z 7.6. 1. hod
3 OŠE odpadá (Pog)
1.B
8 ČJL 1.bc 1.1 navíc MaL
2.A
1 ČJL AT odpadá (Boh)
2 ČJL AT odpadá (Boh)
4 PSK 2.2 supluje Lus (Pog)
2.B
8 RJV Ruj odpadá (Boh)
9 RJV Ruj odpadá (Boh)
2.C
8 RJV Ruj odpadá (Boh)
9 RJV Ruj odpadá (Boh)
2.V
3 RUJ Ruj 2.5 supluje Šta (Boh)
4 RUJ Ruj 2.5 supluje Šta (Boh)
5 ČJL 2.3 supluje MaL (Boh)
6 ČJL 2.3 supluje MaL (Boh)
3.A
0. - 6. les. Odborná praxe
3.B
7 OŠN 1.po odpadá (Krš)
7 OŠN 2.po odpadá (Tmě)
8 OŠN 1.po odpadá (Krš)
8 OŠN 2.po odpadá (Tmě)
9 OŠN 1.po odpadá (Krš)
9 OŠN 2.po odpadá (Tmě)
0. - 6. les. Odborná praxe
3.C
7 LMC 1.po odpadá (Chov)
7 LMC 2.po odpadá (Bud)
8 LMC 1.po odpadá (Chov)
8 LMC 2.po odpadá (Bud)
9 LMC 1.po odpadá (Chov)
9 LMC 2.po odpadá (Bud)
0. - 6. les. Odborná praxe
4.A
-1 OŠN oš3 odpadá (Pech)
-1 OŠN oš4 odpadá (Str)
-1 OŠN oš1 odpadá (Lus)
-1 OŠN oš2 odpadá (Hro)
0 OŠN oš3 odpadá (Pech)
0 OŠN oš4 odpadá (Str)
0 OŠN oš1 odpadá (Lus)
0 OŠN oš2 odpadá (Hro)
1 OŠN oš3 odpadá (Pech)
1 OŠN oš4 odpadá (Str)
1 OŠN oš1 odpadá (Lus)
1 OŠN oš2 odpadá (Hro)
2 OŠN oš3 odpadá (Pech)
2 OŠN oš4 odpadá (Str)
2 OŠN oš1 odpadá (Lus)
2 OŠN oš2 odpadá (Hro)
3 OŠN oš3 odpadá (Pech)
3 OŠN oš4 odpadá (Str)
3 OŠN oš1 odpadá (Lus)
3 OŠN oš2 odpadá (Hro)
4 OŠN oš3 odpadá (Pech)
4 OŠN oš4 odpadá (Str)
4 OŠN oš1 odpadá (Lus)
4 OŠN oš2 odpadá (Hro)
5 OŠN oš3 odpadá (Pech)
5 OŠN oš4 odpadá (Str)
5 OŠN oš1 odpadá (Lus)
5 OŠN oš2 odpadá (Hro)
4.B
-1 OŠN oš3 odpadá (Pech)
-1 OŠN oš4 odpadá (Str)
-1 OŠN oš2 odpadá (Hro)
0 OŠN oš3 odpadá (Pech)
0 OŠN oš4 odpadá (Str)
0 OŠN oš2 odpadá (Hro)
1 OŠN oš3 odpadá (Pech)
1 OŠN oš4 odpadá (Str)
1 OŠN oš2 odpadá (Hro)
2 OŠN oš3 odpadá (Pech)
2 OŠN oš4 odpadá (Str)
2 OŠN oš2 odpadá (Hro)
3 OŠN oš3 odpadá (Pech)
3 OŠN oš4 odpadá (Str)
3 OŠN oš2 odpadá (Hro)
4 OŠN oš3 odpadá (Pech)
4 OŠN oš4 odpadá (Str)
4 OŠN oš2 odpadá (Hro)
5 OŠN oš3 odpadá (Pech)
5 OŠN oš4 odpadá (Str)
5 OŠN oš2 odpadá (Hro)
4.C
0 KPR A1 odpadá (VaJ)
0 KPR B1 odpadá (Vom)
1 KPR A1 odpadá (VaJ)
1 KPR B1 odpadá (Vom)
2 KPR A1 odpadá (VaJ)
2 KPR B1 odpadá (Vom)
3 KPR A1 odpadá (VaJ)
3 KPR B1 odpadá (Vom)
4 KPR A1 odpadá (VaJ)
4 KPR B1 odpadá (Vom)
5 KPR A1 odpadá (VaJ)
5 KPR B1 odpadá (Vom)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou